گفت و گوی تلفنی رئیس سازمان آرامستان ها با خبر ساعت 20

گفت و گوی تلفنی رئیس سازمان آرامستان ها با خبر ساعت 20 شنبه یک شهریور ماه

رییس سازمان آرامستان‌های شهرداری یزد در ارتباط با خبر۲۰ شبکه یزد گفت: بخشی از آرامستان‌ها و برخی از مزار‌های داخل شهر توسط هیئت امنا اداره می‌شود و باید پاسخگوی برخی مطالبات هیئت امنا باشد.
 
مرادی افزود: سازمان عمران شهرداری یزد برخی فعالیت‌ها در آرامستان جرهر را انجام داده است، ولی باید این آرامستان تحویل سازمان آرامستان‌ها شود و یا تحویل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تا بتوان از این آرامستان‌ها حفاظت شود.
وی گفت: مجموعه شهرداری این آمادگی را دارد تا درصورت واگذاری بحث‌های حفاظتی را انجام دهد.