معرفی رئیس سازمان

سعید پاک سرشت
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد
مدرک تحصیلی:
لیسانس برق گرایش الکترونیک​​​​​​​
​​​​​​​ فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
​​​​​​​
سوابق:
​​​​​​​مدیر کارخانه کمپوست شهرداری یزد
​​​​​​​رئیس اداره موتوری شهرداری یزد 
​​​​​​​ مسئول خدمات منطقه یک شهرداری یزد معاون نظارت بازرسی سازمان حمل و نقل بار مسافر شهرداری یزد