پایان عملیات ترمیم و بهسازی محوطه ورودی ساختمان اداری سازمان مدیریت آرامستان ها

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، عملیات ترمیم و بهسازی ورودی محوطه اداری این سازمان با نصب روشنایی این محوطه و به همت واحد عمرانی سازمان به پایان رسید.

محمد حسن مرادی رئیس سازمان آرامستان اظهار داشت: عملیات ترمیم و بهسازی محوطه ورودی ساختمان اداری نیز از اواخر شهریور ماه آغاز شده است و طی سه مرحله کف سازی محوطه ورودی، ایجاد مسیر دسترسی برای معلولین جهت ورود به ساختمان اداری و در انتها با نصب روشنایی در ابتدای دی ماه سال جاری به اتمام رسید.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح ایجاد زیبایی بصری در این سازمان می باشد.