نشست هم اندیشی فرهنگی با مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، ظهر امروز نشست مشترکی بین علی زارع رئیس سازمان آرامستان با علیرضا نجیمی مدیرکل و محمد حسن مرادی معاون اداری مالی سازمان تبلیغات در دفتر مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان در خصوص برنامه های فرهنگی شش ماه دوم سال جاری برگزار شد.