نشست نیروهای اجرایی با ریاست سازمان آرامستان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، ظهر امروز محمد حسن مرادی رئیس سازمان آرامستان ها طی نشستی در سالن جلسات این سازمان با نیروهای اجرایی در خصوص عملکردشان گفت و گو کرد.

در این جلسه مرادی اظهار داشت: عملکرد نیروهای اجرایی چه در بازه های زمانی شیوع ویروس کرونا چه پس از پیک سوم کرونا قابل تحسین است، به گونه ای که در زمان شیوع ویروس منحوس کرونا با وجود وضعیت بحرانی استان هیچ مشکلی در خصوص تدفین متوفیان کرونایی پیش نیامد و پس از پیک سوم کرونا که نیروهای اجرایی در حال ساماندهی اوضاع خلدبرین در حوزه عمرانی تحت نظر مسئول طرح و توسعه این سازمان هستند.