نشست عضو شورای شهر یزد و قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری یزد با رئیس سازمان آرامستان ها در دفتر مدیریت سازمان آرامستان ها

نشست محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، مهدی کاشفی زاده عضور شورای اسلامی شهر یزد و نماینده و ناظر شورا در هیئت مدیره سازمان آرامستان ها، محمد حسن منصوری زاده قائم مقام معاونت خدمات شهری، یدا... سلیمیان سرپرست مدیریت بحران شهرداری یزد و پورالحسینی معاون اداری و مالی سازمان آرامستان ها در دفتر مدیریت این سازمان برگزار شد.

مرادی ابتدا درخصوص برخی مشکلات بوجود آمده در بحث متوفیان کرونایی شهرستان ها ابراز نارضایتی کرد و گفت: این سازمان مربوط به شهرداری یزد می باشد، در حالی که در وضعیت کنونی که دچار بحران گسترده ای در سطح کشور شده ایم عملکرد این سازمان بصورت استانی شده است و بطور کلی می توان گفت عملا این سازمان در حدود 90 درصد از متوفیان عمومی و کرونایی استان را تغسیل می دهد که این امر نیاز به تجهیزات مناسب اعم از غسالخانه مکانیزه که در مواقع بحران دچار مشکل نشویم.

در ادامه مهدی کاشفی زاده در خصوص عملکرد این سازمان در مواجهه با ویروس کرونا ابراز رضایتمندی کرد و افزود: شورای شهر یزد آمادگی هرگونه همکاری و پشتیبانی مبنی بر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را دارد.