رنگ آمیزی ستون ها و صندلی های گلزار شهدای خلدبرین در راستای زیباسازی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، رنگ آمیزی ستون ها و صندلی های گلزار شهدای خلدبرین در راستای زیبا سازی به ارزش ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در حال انجام می باشد.