رنگ آمیزی جداول حاشیه خیابان های جنت و شهدای گمنام و ایستگاه های اتوبوس

محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد از رنگ آمیزی جداول خیابان های جنت و شهدای گمنام با هدف زیباسازی منظر سازمان خبر داد.

وی در ادامه گفت ایستگاههای اتوبوس یکی از مهمترین سازه های مبلمان شهری است که تاثیر زیادی در زیبایی و آراستگی دارد که در این مرحله از رنگ آمیزی علاوه بر جداول خیابان های جنت و شهدای گمنام، ایستگاه های موجود در سطح سازمان به طور کلی مورد رنگ آمیزی قرار گرفت.

همچنین مرادی افزود: رنگ آمیزی دیگر جداول سطح خلدبرین نیز در دستور کار سازمان مدیریت آرامستان ها قرار گرفته است.