جلسه فوق العاده کمیته بحران سازمان آرامستان جهت مقابله با بحران احتمالی در موج چهارم کرونا

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، جلسه ای با حضور محمد حسن مرادی رئیس سازمان آرامستان، غلامرضا بذرافشان امور اجرایی، حمیدرضا گلستانی مسئول طرح و توسعه، علی دهقان مسئول خدمات و ایمان حسن زاده مسئول تاسیسات با هدف بررسی راهکارهای موجود جهت مقابله با بحران احتمالی کرونا و خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم شریف شهر یزد در دفتر مدیریت این سازمان برگزار شد.