جلسه فوق العاده ریاست سازمان آرامستان با پرسنل ناوگان حمل و نقل جهت مقابله با بحران احتمالی در موج چهارم کرونا

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، سه شنبه مورخ 24 فروردین جلسه ای با حضور محمد حسن مرادی رئیس سازمان آرامستان، غلامرضا بذرافشان امور اجرایی، علی شریفی مقدم مسئول ناوگان حمل و نقل و پرسنل بخش حمل و نقل با هدف بررسی راهکارهای موجود جهت مقابله با بحران احتمالی کرونا و خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم شریف شهر یزد در دفتر مدیریت این سازمان برگزار شد.