جلسه فوق العاده ریاست سازمان آرامستان با پرسنل اجرایی ساختمان تطهیر جهت مقابله با بحران احتمالی در موج چهارم کرونا

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، جلسه ای با حضور محمد حسن مرادی رئیس سازمان آرامستان، غلامرضا بذرافشان امور اجرایی، محمود احمدی مسئول ساختمان تطهیر و پرسنل بخش حفاری و تدفین ساختمان تطهیر با هدف بررسی راهکارهای موجود جهت مقابله با بحران احتمالی کرونا و خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم شریف شهر یزد در دفتر مدیریت این سازمان برگزار شد.