جلسه ساماندهی آرامگاه مهدیه یزد

جلسه مدیریت و معاون سازمان مدیریت آرامستان ها و هیئت مدیره مهدیه یزد، با هدف بررسی در مورد ساماندهی آرامگاه مهدیه تشکیل شد.

در این جلسه محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها مشکلاتی را در مورد فضای سبز، روشنایی، شرایط آرامگاه و ... مطرح کرد که مورد تایید هیئت مدیره مهدیه یزد بود.

همچنین قرار بر این شد جلسه ای با همه اعضای مهدیه برگزار گردد و توافقاتی صورت گیرد که طی چند ماه آینده شرایط آرامگاه مهدیه یزد بهبود یابد.