جلسه رئیس سازمان آرامستان با نگهبانان حراست خلدبرین

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، دیدار و گفتگوی سید محمد حسینی پور نماینده حراست شهرداری یزد و نگهبانان خلدبرین با محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان در دفتر مدیریت این سازمان برگزار شد.

رئیس سازمان آرامستان ها در این جلسه ضمن گرامیداشت ایام ا... دهه فجر اظهار داشت: مهم ترین وظیفه حراست در این سازمان حفظ سازمان در موضع سلامت است که این مهم نیازمند برنامه ریزی های لازم است و منظور از سلامت سازمان حفظ ارزش های آن است بر این اساس باید همه تلاش خود را به کار بندیم تا سازمان بر ارزش های خود پایدار و ثابت بوده و با قوت به فعالیت خود ادامه دهد.