جلسه رئیس سازمان آرامستان با رئیس سازمان عمران شهرداری یزد در خصوص ایجاد دسترسی های جدید در سال 1400 آرامستان خلدبرین

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، جلسه بررسی پروژه های اجرایی در سال 1400 و رفع موانع پروژه های در حال اجرا خلدبرین با حضور علی زارع رئیس سازمان آرامستان، امین خبیری رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، رضا جدیدی مدیرفنی و اجرایی سازمان عمران،حمیدرضا گلستانی امور طرح و توسعه سازمان آرامستان و سید وحید شیدایی مسئول پروژه در خلدبرین در دفتر مدیریت سازمان آرامستان منعقد گردید.

این نشست در خصوص رفع موانع و مشکلات پروژه هایی که توسط سازمان عمران در حال اجرا می باشد، پروژه ایجاد دسترسی های جدید در سال 1400 و ایجاد سر در خلدبرین که در سال 97 طرح آن به تصویب رسید برگزار شد.

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات جلسه مقرر گردید جلسه ای مشترک با حضور (علی زارع رئیس سازمان آرامستان، امین خبری رئیس سازمان عمران، مهدوی مشاور طرح جامع آرامستان و طراح سر در خلدبرین) مبنی بر ایجاد سردر خلدبرین منعقد شود.

همچنین ساعتی پس از حضور رئیس سازمان عمران در خلدبرین، سید علی حسینی نقشه بردار معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد جهت بررسی و نقشه برداری از مکان های مورد نظر مبنی بر ایجاد دسترسی در سازمان آرامستان حضور یافت.