جلسه بررسی طرح فضای سبز به صورت ریز آیتمی و ادغام امور خدمات و فضای سبز با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و خاص و واگذاری نظارت بر این امور به سازمان آرامستان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، صبح امروز جلسه ای با حضور محمد حسن مرادی رئیس سازمان، حمیدرضا گلستانی امور طرح و توسعه، علی دهقان کارشناس خدمات، محمد رضا میرجلیلی مدیر هماهنگی نظارت بر خدمات شهری شهرداری و کامرانی کارشناس فضای سبز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یزد در دفتر مدیریت این سازمان برگزار شد.

این جلسه مبنی بر بررسی طرح فضای سبز به صورت ریز آیتمی و اجرای آن به صورت پایلوت و ادغام امور خدمات و فضای سبز با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و خاص و همچنین واگذاری نظارت بر این امور به سازمان آرامستان برگزار گردید.

محمد حسن مرادی در خصوص فضای سبز خلدبرین گفت: این سازمان در نظر دارد در سال آینده به جای کاشت درختان غیر مثمر، نسبت به کاشت درختان مثمر اقدام نماید؛ این عمل می تواند دو منظور را در پی داشته باشد که در چند سال آینده منبع درآمد سازمان باشد و از لحاظ بصری فضای سبز مناسبی در سطح خلدبرین داشته باشیم.