تعمیر خط لوله آب رسانی خلدبرین

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، خط لوله آب رسانی خلدبرین که در عمق 100 متری زمین است به علت مستهلک شدن لوله ها و پمپ آب آن، اقدام به تعویض 18 متر لوله و پمپ با هزینه ای بالغ بر 500.000.000 ریال شد.