تجلیل از پرسنل تغسیل و کفن و دفن آرامستان خلدبرین یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، کارکنان شاغل در بخش تغسیل و کفن و دفن آرامستان خلدبرین یزد در آیینی با حضور سید محمد رستگاری فرماندار یزد، علیرضا حسنی رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد و جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد تجلیل شد.