برگزاری نشست عمرانی با حضور رئیس و معاون سازمان همیاری شهرداری های یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد صبح روز چهارشنبه مورخ 7 خرداد نشستی با محوریت فعالیت های عمرانی سازمان با حضور محی الدینی رئیس و روح الله امامی معاون سازمان همیاری شهرداری های یزد در دفتر ریاست سازمان آرامستان ها برگزار شد.

در ابتدا مهندس محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها از کلیات پروژه های عمرانی که در سطح سازمان در حال ساخت می باشد توضیحاتی بیان نمود.

در ادامه حمید گلستانی مسئول طرح و توسعه سازمان با ذکر جزئیات پروژه ها اعم از زیرسازی، احداث جاده، جدول گذاری و ساخت قبور خانوادگی و محدود بودن امکانات سازمان جهت اتمام پروژه ها از سازمان همیاری شهرداری های یزد خواستار همکاری لازم جهت ساخت این پروژه ها را نمود.

پس از اتمام جلسه مهندس مرادی ، ریاست و معاونت سازمان همیاری شهرداری های یزد با جمعی از پرسنل سازمان آرامستان ها از پروژه های در حال ساخت بازدید کردند.