بازدید میدانی رئیس سازمان آرامستان از پروژه های عمرانی در حال ساخت

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، علی زارع رئیس سازمان آرامستان به همراه حمیدرضا گلستانی مسئول عمرانی، علی شریفی مقدم مسئول انبار و اموال، ایمان حسن زاده مسئول تاسیسات و علی دهقان مسئول خدمات در روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه از روند اجرایی پروژه های عمرانی ساخت آرامگاه ها و قبور قطعه عمومی خلدبرین بازدید انجام دادند.

همچنین علی زارع از محل احداث دسترسی میدان کوثر به ساختمان تطهیر بازدید کرد و دستوراتی در خصوص تسریع در انجام این پروژه و تکمیل نقشه جهت اجرای آن دادند.