بازدید رئیس سازمان آرامستان از ناوگان حمل و نقل این سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، علی زارع رئیس سازمان آرامستان به همراه غلامرضا بذرافشان امور اجرایی، علی شریفی مسئول ناوگان حمل و نقل از خودروهای حمل متوفی که در اواخر سال 1399خریداری شده و خودروهای قدیمی این سازمان بازدید کرد.

در این بازدید علی زارع نسبت به ظاهر خودروها ایراداتی گرفت و دستورات لازم در خصوص زیباسازی ناوگان حمل و نقل صادر کرد.