بازدید حراست شهرداری یزد از پروژه های در حال ساخت

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، محمد رضا حفیظی حراست شهرداری یزد به همراه محمد حسن مرادی رئیس سازمان آرامستان ها از پروژه های ساخت آرامگاه، ساخت قبور و ایجاد سردخانه جدید این سازمان بازدید کردند.