اولین نشست علی زارع رئیس جدید سازمان مدیریت آرامستان ها با مسئولان و پرسنل این سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، اولین نشست صمیمی علی زارع ریاست جدید سازمان آرامستان ها با مسئولان و پرسنل این سازمان، در دفتر مدیریت برگزار شد.

"علی زارع" رئیس سازمان آرامستان (خلدبرین) در اولین جلسه کاری خود با پرسنل سازمان آرامستان اظهار داشت: جایگاه خلدبرین در سطح شهرستان جایگاه والا و ارزشمندی است که کارکنان آن باید در جهت حفظ و ارتقاء این جایگاه بکوشند.

علی زارع گفت: تکریم ارباب رجوع یک اصل مهم و با اهمیت در حیطه کاری خلدبرین است و دراین زمینه باید سازمان آرامستان الگویی برای دیگر سازمان های شهرستان باشد.

رئیس سازمان آرامستان تاکیدکرد: باید با اخلاق، روی خوش و توجه به حفظ حقوق و کرامت انسانی با مراجعان برخورد کنیم که تحقق این موضوع مهم، نیازمند به تعامل وهمکاری دوستانه همه کارکنان می باشد.