اجرای بیش از 2100 متر جدول گذاری و اصلاح جداول در شش ماه اول سال

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، علی زارع رئیس سازمان آرامستان گفت: پروژه جدول گذاری و اصلاح جداول در معابر خلدبرین در دستور کار قرار داشته و طی شش ماه اول سال بیش از 2100 متر طول جدول گذاری انجام شده است.

علی زارع اظهار داشت: جدول گذاری های انجام شده توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد صورت گرفته و در حدود 1.800.000.000 ریال هزینه شده است.

وی در ادامه گفت: پروژه جدول گذاری در حال حاضر در بلوک سبحان و بلوک سلمان فارسی در حال اجرا است و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال جاری بیش از 2000 متر جدول گذاری در دیگر بلوک های خلدبرین اجرا خواهد شد.