هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد

با حضور مدیرکل شهری و شوراها استانداری و فرماندار یزد انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر برگزار شد.

غلامحسین دشتی  رئیس  با ۱۰ رای

عزیزاله سیفی  نایب رئیس  با ۱۰ رای

فاطمه زارع  منشی اول  با ۱۰ رای

مجید تجملیان  منشی دوم  با ۱۰ رای

سیدمحمد ناصر حیدری سخنگو  با ۹ رای

محمد مهدی نیکونژاد  مسئول امور مالی (خزانه دار) با ۱۰ رای