مهمترین مصوبات جلسه برنامه ریزی خاکسپاری متوفیان کرونایی در آرامستان های روستایی

معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان یزد، در خصوص رفع محدودیت و ممنوعیت محل تدفین متوفیان کرونایی، جلسه ای با حضور رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، نمایندگان مرکز بهداشت شهرستان، روسای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای دارای آرامستان در بخش مرکزی یزد برگزار و در خصوص نحوه خاکسپاری متوفیان کرونایی در آرامستان های روستاهای بخش مرکزی یزد، تبادل نظر کرده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
* مقرر گردید تا زمان ریشه کن شدن ویروس کرونا یک نفر نیروی آموزش دیده جهت دفن اموات کرونایی از سوی سازمان آرمستانهای شهرداری تامین و هزینه وی توسط دهیاری روستاهای بخش مرکزی دارای آرامستان پرداخت گردد.
* مقرر گردید جهت تحویل اموات (کرونایی،عادی) مجوز دفن توسط دهیاری یا شورا صادر گردد و سازمان ارامستانها در صورت نداشتن مجوز دفن، از تحویل اموات خوداری نماید ضمنا دهیاری یا شورای اسلامی روستا، اقدامات لازم جهت نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی را بعمل آورند.
* مقرر شد دهیاران نسبت به جلوگیری از برگزاری مراسمهای عزاداری، و هرگونه تجمعات درآرامستانهای روستا اقدام لازم بعمل آورند.
* جهت تجهیز و تامین ملزومات ضروری مراکز بهداشتی روستاها مقرر شد دهیاریها نسبت به دعوت از خیرین با همکاری مرکز بهداشت شهرستان جهت رفع نیازها اقدام نمایند.
* مقرر شد بخشداری پیگیری لازم جهت خریداری دو دستگاه آمبولانس ویژه روستاهای بخش مرکزی یزد توسط دهیاریهای اقدام نماید.
* مقرر شد سایر موارد جهت دفن، کما فی السابق از سوی سازمان ارامستان های شهرداری یزد اقدام شود.
* مقرر شد اموات برای دفن در آرامستانهای بخش مرکزی جهت جلوگیری از تجمعات در صورت امکان عصرها از سوی سازمان آرامستانها تحویل گردد.