مراسم تودیع و معارفه معاون اداری مالی سازمان آرامستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، مراسم تودیع سیده آزاده پورالحسینی معاون سابق اداری مالی سازمان و معارفه مصطفی معراج معاون جدید با حضور چند تن از پرسنل سازمان آرامستان و سازمان ساماندهی مشاغل در دفتر مدیریت سازمان آرامستان برگزار شد.

علی زارع رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها ضمن تقدیر وتشکر از پورالحسینی و خدمات شایسته ایشان در معاونت اداری مالی برای معراج معاون جدید آرزوی موفقیت روزافزون نمود.