سومین جلسه بررسی طرح جامع آرامستان برگزار شد

سومین جلسه بررسی طرح جامع آرامستان با حضور سید حسین آزادی عضو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر یزد، مجید صفی نیا یزدی معاون دفتر فنی استانداری یزد، مهدی قاضی نسب ناظر طرح خلدبرین، احمد رضا سعادتی کارشناس خدمات شهری شهرداری یزد و حسین مهدوی مشاور طرح جامع خلدبرین در دفتر ریاست سازمان مدیریت آرامستان ها برگزار شد.

ابتدا محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد به حاضرین در این نشست خیر مقدم و خوش آمدگویی گفت و مطالبی در مورد ضرورت عملیاتی شدن طرح جامع خلدبرین بیان کرد.

پس از آن حسین مهدوی توضیحاتی در مورد طرح جامع خلدبرین داد که در دو جلسه قبلی هم بررسی شد و پیشنهاداتی در مورد ابعاد و محل آغاز طرح، فضا سازی، احداث خیابان های جدید، افزایش ورودی جهت جلوگیری از ترافیک و ... داد که مورد بحث و تبادل نظر حاضرین در این نشست قرار گرفت.

سپس سید حسین آزادی ابهاماتی که در این طرح به نظر می رسید را مطرح و انتقادات و پیشنهاداتی را ایراد کرد که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

پس از اعلام انتقادات و پیشنهادات مطرح شده توسط حاضرین در جلسه، مقرر شد:

  •  مشاور طرح جامع آرامستان ضمن انطباق مجدد طرح جامع شهر یزد نیز طرح مصوب قبلی مجموعه آرامستان یزد نتایج حاصله از بررسی موارد فوق را در محدوده پیشنهاد طرح سایت و حریم کلی خلدبرین مشخص نماید.
  •  با پیگیری سازمان مدیریت آرامستان ها طرح و نقشه محدوده مورد نیاز توسعه سایت به همراه گزارش توجیهی خلاصه (در ضلع جنوبی و غربی)سازمان توسط مشاور طرح جامع آرامستان تهیه و تا تاریخ 25 تیر ماه به حوزه معاونت شهرسازی شهرداری ارسال تا متعاقباً به امور عمرانی استانداری یزد (جهت طرح در کارگروه امور زیر بنایی) ارائه شود.

همچنین حسن مرادی اظهار کرد با توجه به مصوبه سال 88 وزارت کشور که فاصله آرامستان ها با مناطق مسکونی حداقل 10 کیلومتر باید باشد و گسترش شهر و نزدیک شدن مناطق مسکونی به خلدبرین باید هر چه سریعتر پیرامون محدوده سازمان را حصار کشی و از هرگونه ساختمان سازی تجاری و مسکونی جلوگیری شود.

  •  با توجه به مجموعه سایت مطرح شده در جلسه با کلیات گزینه سوم طرح مشاور موافقت شد تا مشاور نسبت به ارائه طرح پیشنهادی در جلسه بعدی اقدام نماید.

جلسه چهارم طرح جامع آرامستان ساعت 9 صبح روز دوشنبه 30 تیر ماه درمحل دفتر معاونت معماری و شهرسازی تشکیل شود.