دیدار رئیس سازمان آرامستان شهرداری یزد با مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، صبح امروز علی زارع رئیس سازمان آرامستان به همراه علی شریفی و میلاددهقان روابط عمومی سازمان با حضور در دفتر مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد با علی محمد عطابخش دیدار کردند.

در این دیدار علی زارع در خصوص مشکلات مراجعه کنندگان تحت پوشش بهزیستی به این سازمان از جمله تعیین درصد مساعدت سازمان بهزیستی و شهرداری جهت هزینه کفن و دفن، انتقال متوفیان به خارج استان و ... را بیان نمود.

در پایان علی محمد عطابخش در خصوص مسائل مطرح شده در این نشست قول مساعدت همکاری داد و پس از بررسی های لازم نتایج را به سازمان آرامستان اعلام خواهد کرد.