جلسه بررسی طرح جامع آرامستان خلدبرین یزد با حضور رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، صبح امروز علی زارع رئیس سازمان آرامستان و حمیدرضا گلستانی مسئول واحد طرح و توسعه با حضور در دفتر دکتر مهدوی پور از کم و کیف طرح جامع خلدبرین از ابتدای تنظیم این طرح تا اجرای آن در ماه های آینده  با خبر شد.

در این جلسه مهدوی پور بطور کلی محدوده اراضی، مطالعات جمعیتی، طرح باغ مزارها، محدوده فعال-قدیم یادها و خاطرات-مفصل بین خلدبرین و شهر، جهت قبله و ...  که در طرح جامع خلدبرین می باشد را توضیح داد.