برگزاری نشست مشاور طرح جامع خلدبرین یزد با رئیس سازمان آرامستان جهت بررسی طرح مصوب بهسازی گلزار شهدا

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، نشست بررسی طرح مصوب بهسازی گلزار شهدای خلدبرین و همسطح سازی قطعات اطراف گلزار شهدا با حضور علی زارع رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها و دکتر مهدوی پور مشاور طرح جامع خلدبرین یزد در محل گلزار شهدا برگزار شد.