برگزاری مراسم یادبود متوفیان کرونایی

برگزار مراسم ویژه متوفیان کرونایی

زمان 6 و 8 شهریور ماه 99    ساعت 21

مکان : بلوار جمهوری اسلامی-آستان مقدس امامزاده محمد جعفر (ع)