بازدید مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد

به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه های در حال احداث خلدبرین، مهدی کاشفی زاده عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده و ناظر شورا در هیئت مدیره سازمان آرامستان ها، محمد حسن منصوری زاده قائم مقام معاونت خدمات شهری، یدا... سلیمیان سرپرست مدیریت بحران شهرداری یزد و محمد حسن مرادی رئیس این سازمان از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی را مورد بررسی قرار دادند و همچنین از پرسنل خدوم سازمان آرامستان که در وضعیت بحرانی کشور در حال خدمت رسانی به مردم شریف یزد می باشند تقدیر و تشکر بعمل آوردند.