بازدید عضو شورای اسلامی شهر از سازمان آرامستان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، صبح امروز محمد باقر پارسائیان رئیس کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی ششمین دوره شورای اسلامی شهر یزد با حضور در سازمان آرامستان به مشکلات و مسائل مختلف سازمان رسیدگی کرد و از پروژه های عمرانی خلدبرین نیز بازدید به عمل آورد.