بازدید شهردار شهر جهانی یزد و معاون خدمات شهری شهرداری از خلدبرین

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری یزد، جمال الدین عزیزی شهرداری شهر جهانی یزد به همراه حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری از پروژه های عمرانی خلدبرین و محل دفن اموات کرونایی بازدید و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفت.

در ابتدا عزیزی از پروژه آرامگاه های خانوادگی واقع در فاز 3 بازدید کرد و در ادامه از دیگر پروژه های عمرانی در حال اتمام در فاز 3 و فاز 4 بازدید نمود.

وی همچنین پس از بازدید محل دفن اموات کرونایی بر ضرورت ساماندهی هر چه سریعتر این محل تاکید کرد .