ایجاد و توسعه فضای سبز در خلدبرین یزد

محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد از ایجاد و توسعه فضای سبز در خیابان قائم خبر داد.

وی افزود: این سازمان در نظر دارد در سال آینده نسبت به ایجاد و توسعه فضای سبز در سطح خلدبرین با کاشت درختان مثمر اقدام نماید.