انجام موزائیک فرش قطعه ایثارگران

محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد از ساماندهی و زیباسازی فضای قطعه ایثارگران خبر داد.

این مسئول اظهار داشت: قطعه ایثارگران در حال انجام موزائیک فرش با صرف هزینه 150 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی سازمان آرامستان ها می باشد.

وی افزود: طی چند هفته آینده جدول کشی این قطعه آغاز می شود.