اعضای شورای اسلامی شهر یزد با حضور در گلزار شهدا، با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند