اجرای عملیات جدول گذاری قطعه ایثارگران

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، در ادامه ساماندهی قطعه ایثارگران پس از انجام موزائیک فرش در هفته گذشته، نوبت به عملیات جدول گذاری این قطعه رسید.
اجرای عملیات جدول گذاری قطعه ایثارگران با صرف هزینه ۱۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد می باشد.