آغاز عملیات بهسازی آسفالت بلوار ملائک خلدبرین با اجرای روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ برای اولین بار در یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، عملیات بهسازی آسفالت بلوار ملکوت با اجرای روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ برای اولین بار در یزد توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد آغاز گردیده است و تا اواخر اسفند ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.