جلسه بررسی ردیف های بودجه ای و طرح های اجرایی سال 1400 با حضور رئیس سازمان آرامستان در دفتر مدیریت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، ظهر امروز جلسه بررسی بودجه 1400 با حضور علی زارع رئیس سازمان آرامستان، حمیدرضا گلستانی مسئول واحد طرح و توسعه، ایمان حسن زاده مسئول تاسیسات و علی دهقان مسئول خدمات در دفتر مدیریت برگزار شد.

در این جلسه حمیدرضا گلستانی به طور کامل بودجه 1400 و طرح های پیش رو در سال جاری را توضیح داد.

در ادامه علی زارع پس از بررسی های لازم دستوراتی در خصوص ایجاد برنامه ای مناسب جهت اجرای کلیه پروژه های عمرانی در سال 1400 صادر کرد.