عملكرد سال 1388

عملكرد سال 1388


عملكرد سال 1388

       «عملكرد يكساله سازمان در سال1388»

  v      پروژه ساخت قبور عمومي به مبلغ 2.500.000.000 ريال شامل:

 

 

      * ساخت قبور دوطبقه والدين شهداء در جوار شهداء گمنام به تعداد 800 قبر

      *ساخت قبور عمومي بزرگسالان به تعداد 870 قبر

           *ساخت قبور عمومي نوزادان و كودكان به تعداد 1450 قبر

           *ساخت قبور عمومي در زمينهاي خارج از وقف به تعداد750 قبر

            *ساخت قطعات خانوادگي و واگذاري  آن در زمينهاي خارج از وقف

        * لكه گيري و ترميم آسفالت خيابانهاي سازمان به مبلغ 40.000.000 ريال

     *خط كشي خيابانهاي درون سازمان

v      احداث جاده دسترسي به سازمان ،منتهي به جاده كمپوست با مبلغ معادل 2.500.000.000 ميليون تومان كه موجب سهولت در امر رفت وآمد شهروندان و كاهش ترافيك شده است.مشخصات اين جاده به طول 400متردرعرض 35 متر در دوباند مي باشد.

v      پروژه گازكشي و گاز رساني به سازمان به مبلغ 200.000.000 ريال

        * اتمام انتقال خط لوله گاز به سازمان

        * انجام حفاري و روكش آسفالت آن

         * تزريق گاز در لوله ها

        * انجام امورات مربوط به گازرساني داخل ساختمان اداري،غسالخانه و اتاق نگهباني و مغازه هاي درب ورودي سازمان

        *تعويض تأسيسات و وسايل شوفاژخانه ساختمان اداري و غسالخانه به مبلغ 50.000.000 ريال

 v      تكميل پروژه روشنائي سازمان به مبلغ 100.000.000 ريال

      *ايجاد روشنايي بلوار منتهي به جاده كمپوست

      *اصلاح شبكه برق سازمان در قسمتهاي باقي مانده

v      توسعه فضاي سبز و نگهداري آن به مبلغ 900.000.000 ريال

       *سم پاشي و هرس درختان فضاي سبز

       *خريد 40 تن كود مورد نياز فضاي سبز سازمان

       *طرح احداث آبنما و حوضچه آب جهت استفاده شهروندان از آب غير شرب

        * احداث سقاخانه جهت آب شرب شهروندان با مشاركت مردم و سازمان

        *تسطيح و جمع آوري نخاله در محدوده سازمان

        *ديوارچيني با سنگ در اطراف قسمتي از بلوك 12

v      راه اندازي و انجام 90 درصد امور متوفيان در نرم افزار ثبت متوفيات و حذف سيستم دستي

       *خدمات رساني به متوفيات پذيرش شده جمعاً به تعداد 1155 مردو867 زن و 519 كوك مي باشد.

v      حمل اجساد به كليه نقاط كشور

v      خريد 40 عدد تابوت فايبرگلاس و توزيع در بين شهرها و روستاهاي متقاضي

v      خريد UPS به مبلغ 20.000.000 ريال جهت اتاق سرور

?خدمات فرهنگي و آموزشي

v      برگزاري همايش خانواده و آسيبهاي اجتماعي جهت پرسنل سازمان و خانواده هاي محترم آنها

v      تقدير از كاركنان شاغل زن و همسران پرسنل سازمان به مناسبت گراميداشت ميلاد با سعادت حضرت فاطمه الزهرا و روز زن

v      تهيه هديه جهت پرسنل سازمان به مناسبت ميلاد حضرت اميرالمؤمنين (ع)وگراميداشت روز پدر

v      اختصاص يك سانس استخر براي پرسنل و خانواده هاي آنان جهت آمادگي جسماني و روحي آنان