زمزمه دعاي تحويل سال در جوار تربت پاك شهيدان

زمزمه دعاي تحويل سال در جوار تربت پاك شهيدان


با همكاري سازمان آرامستان شهرداري يزد امسال نيز مراسم تحويل سال نو با حضور اقشار گوناگون مردم و همشهريان در ايامي كه متعلق به حضرت فاطمه زهراست و در فضايي كه معطر به عطر ياس نبوي بود در جوار تربت پاك شهيدان والامقام انقلاب بر گزار گرديد.

اين مراسم پر فيض كه از اوايل شب با حضور فوج فوج مردم ودلبستگان به اين شهيدان و آرمانهايشان و مزين به حضور خانواده هاي محترم اين عزيزان ،مدر كل بنياد شهيد، رئيس شوراي شهر ،مدير عامل سازمان آرامستان شهرداري يزد و ديگر عزيزان بود تا ساعاتي پس از تحويل سال و تا لحظه اذان صبح ادامه داشت.