تاريخچه

تاريخچه


تاريخچه
*تاریخچه مختصری ازگورستان خلدبرین:
استان یزد با مساحت 73467 کیلومتر مربع در مرکز ایران واقع شده است وشهر یزد بعنوان مرکز این استان می باشد.
شهر یزد را شهر دارالعباده نیز می گویند وبواسطه دارا بودن بلندترین بادگیر جهان به ارتفاع 80/33 متر آنرا شهر بادگیرها نیز گفته اند.
شهر یزد را دومین شهر خشت خام جهان نیز می نامند.
شهر یزد دارای گورستانهای متعددی بوده که باگذشت زمان و افزایش جمعیت وبالا رفتن میزان مرگ ومیر ظرفیت این گورستانها تکمیل و از سوی دیگر از نظر بهداشتی با شرایط امروزی سازگار نبوده، لذا مسئولین شهر یزد را از سال 1344 به فکر احداث گورستان جدید و مدرن که دارای اصول بهداشتی باشد انداخت واحداث گورستان جدید را که در برگیرنده نکات واصول بهداشتی باشد در دستور کار قرارگرفت.
- در سال1346 زمین گورستان با مساحتی حدود 80 هکتار در شمال شرقی شهر یزد باکمک خیرین مشخص ومقدمات کار درتاریخ 1/8/1354 با حصارکشی گورستان شروع گردید.
- سالن غسالخانه قدیم و سالن انتظار باکمک های مالی توسط افراد خیر ساخته
وحضرت آیت ا... حاج سید محمد باقر مدرسی(ره)به عنوان متولی آن قرار گرفت.
- این گورستان عملاً در تاریخ 20/3/1356 افتتاح گردید و اولین متوفی درآن به خاک سپرده و به جوار رحمت حق پیوست.
- این گورستان را«خلدبرین نامیدند».
از آنجائیکه طبق ماده 55 قانون شهرداریها نظارت و انتظام وایجاد گورستان بعهده شهرداری می باشد لذا اداره آن را شهرداری بعهده گرفت.
سازمان آرامستانهای یزد ، از سازمانهای وابسته به شهرداری واز زیر مجموعه حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزد می باشد.
در تاریخ 25/10/1372 این گورستان بعنوان یک سازمان مستقل و با نام «سازمان گورستانهای یزد» به تصویب وزارت کشور رسید و اساسنامه آن در 15 صفحه که مشتمل بر 4 فصل و 31 ماده و 18 تبصره و 82 بند می باشد تهیه و تنظیم گردیده است.
این سازمان دارای «شورای سازمان» و«هیأت مدیره» بوده و«مدیرعامل» که امور اجرایی آن را برعهده دارد.