اولین جلسه -هیات مدیره در سال 91

اولین جلسه -هیات مدیره در سال 91


اولین جلسه -هیات مدیره در سال 91
بسم الله الرحمن الرحيم
حسب دعوتنامه شماره 911200036 – 07/01/91 اولين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز چهارشنبه مورخ 09/01/91 رأس ساعت 16 با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.
ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و تبريك سال نو ،پيرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.
1- نامه شماره 1- 05/01/91 سازمان درخصوص تفاهم نامه تجهيز خودروهاي سازمان به GPS با سازمان فناوري و اطلاعات و ارتباطات شهرداري يزد مطرح كه پس از بررسي و با توجه به نياز خودروهاي سازمان به دستگاه GPS،مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد كه در بودجه سازمان و پروژه اي تحت همين موضوع ايجاد و اعتبار آن از مازاد درآمد بر هزينه جاري يا سنواتي اقدام گردد.
 
جلسه رأس ساعت 17:00 با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) به پايان رسيد.
 
     عليبمان جوكار                     سيدمحمدعلي المدرسي ي س                 سعيد عبداللهي                    محمدعلي آزادي                                 
رئيس هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                         عضو هيأت مديره                    عضو هيأت مديره                        
 
 
اسماعيل شبانكاره                                     
مديرعامل سازمان