اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه

اطلاعیه با توجه به لزوم قرار گیری درب در جهت با لابردن امنیت سازمان لذا از تاریخ 1397/04/23مسیر بلوار ملائک (ورودی سید گلسرخ) بدلیل عملیات عمرانی بمدت 15 روز مسدود می باشد لازم بذکر است بعد از این مدت نیز تنها در روز پنج شنبه وجمعه مسیر باز می باشد و در سایر روزها تردد از سمت بلوار ملکوت انجام می گیرد