اداي احترام به مقام شامخ شهيدان

اداي احترام به مقام شامخ شهيدان


اداي احترام به مقام شامخ شهيد

همزمان با ايام اله دهه مبارك فجر جمعي از پرسنل سازمان آرامستان با حضور در قطعه شهداي جنگ و انقلاب و نثار گل به روح شهيد محمود دهقاني زاده همراه با فرزند عزيزش كه اين سازمان افتخار همكاري و حضورش در جمع پرسنل خود را دارد

ياد اين شهيد بزرگوار را زنده نگه داشته و با آرمانهايش تجديد ميثاق نمودند.