اداي احترام به مقام شامخ شهيدان

اداي احترام به مقام شامخ شهيد

همزمان با ايام اله دهه مبارك فجر جمعي از پرسنل سازمان آرامستان با حضور در قطعه شهداي جنگ و انقلاب و نثار گل به روح شهيد محمود دهقاني زاده همراه با فرزند عزيزش كه اين سازمان افتخار همكاري و حضورش در جمع پرسنل خود را دارد

ياد اين شهيد بزرگوار را زنده نگه داشته و با آرمانهايش تجديد ميثاق نمودند.