ساماندهی مبنای وصول عوارض در شهرداری با تکمیل طرح پیوست اقتصادی، اجرایی و مالی طرح تفصیلی

ساماندهی مبنای وصول عوارض در شهرداری با تکمیل طرح پیوست اقتصادی، اجرایی و مالی طرح تفصیلی

مبنای وصول عوارض در شهرداری با تکمیل طرح پیوست اقتصادی،اجرایی و مالی طرح تفصیلی شهر یزد ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد - جلسه بررسی و ارائه گزارش طرح پیوست اقتصادی، اجرایی و مالی طرح تفصیلی شهر یزد با حضور معاونان شهرسازی و معماری و مالی و اقتصادی، مدیر منطقه چهار شهرداری، جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری و نمایندگان مشاور تهیه کننده طرح در دفتر معاونت شهرسازی و معماری برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه کامل گزارش تهیه شده بر اساس شرح خدمات قرارداد توسط نمایندگان مشاور، مقرر شد مشاور طرح با در نظر گرفتن مدت زمان تهیه طرح با هماهنگی و همکاری معاونت شهرسازی و معماری و معاونت مالی و اقتصادی نسبت به تکمیل نهایی مطالعات و گزارش های مربوطه جهت تصویب در مراجع ذیربط اقدام نماید.

هدف از تهیه این طرح، ساماندهی مبنای وصول عوارض در شهرداری می باشد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.