اختصاص بیشترین میزان بودجه عمرانی منطقه یک شهرداری یزد به بازپیرایی و بازطراحی پارک‌ها در سال جاری

اختصاص بیشترین میزان بودجه عمرانی منطقه یک شهرداری یزد به بازپیرایی و بازطراحی پارک‌ها در سال جاری

محمدعلی سلمانی؛ مدیر منطقه یک شهرداری یزد درباره تخصیص بودجه و پروژه‌های عمرانی این منطقه در سال 98 توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :