گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم اکران فیلم مستند "خاکی از بهشت"

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم اکران فیلم مستند "خاکی از بهشت"

.

آدرس کوتاه :