نشست تخصصی جشنواره یزد شهر دوستدار معلول

نشست تخصصی جشنواره یزد شهر دوستدار معلول

در نشست تخصصی که به منظور بررسی اقدامات مورد نیاز جهت برپایی جشنواره یزد شهر دوستدار معلول در دفتر معاون خدمات شهری و دبیر جشنواره برگزار شد، بررسی های اولیه جهت تشکیل کمیته های مورد نیاز انجام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد - در نشست تخصصی که به منظور بررسی اقدامات مورد نیاز جهت برپایی جشنواره یزد شهر دوستدار معلول در دفتر معاون خدمات شهری و دبیر جشنواره برگزار شد، رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری، مسئول انجمن ضایعه نخاعی شهرستان یزد و همچنین نماینده سازمان میراث فرهنگی و مسئول اجرایی جشنواره حضور داشتند بررسی های اولیه جهت تشکیل کمیته های مورد نیاز انجام شد.

در این نشست حسین صالحیان معاون خدمات شهری و دبیر جشنواره به بیان اهداف و ابعاد این فعالیت اشاره کرد وگفت: جشنواره یزد شهر دوستدار معلول یک اتفاق نیست بلکه یک روند است و امیدواریم در سطح بسیار خوبی بتوانیم میزبانی قابل برای این عزیزان باشیم.

در ادامه سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر ضمن ارائه نظراتی در خصوص ساماندهی مسیرهای دسترسی بافت تاریخی برای معلولین اظهار داشت: محور اصلی این جشنواره درکمیته های مختلف اعم از کمیته پایش و کمیته استقبال باید معلولین باشند و سایر ارگان ها ذیربط به صورت حامی در کنار این عزیزان حضور داشته باشند.

این جشنواره به منظور امکان بازدید معلولین از بافت تارخی جهان شهر یزد تدارک گردیده و معلولین ضایعه نخاعی از کل کشور در این جشنواره حضور می یابند این جشنواره در تاریخ 12 آذر ماه همزمان با روز جهانی معلولین در جهان شهر یزد برگزار می شود.

آدرس کوتاه :